لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

صنایع غذایی برچسب

خط تولید آرنوش

استانداردهای رب گوجه فرنگی

  |   رب گوجه فرنگی   |   بدون دیدگاه

استانداردهای فیزیکی و شیمیایی رب گوجه فرنگی منظور از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رب گوجه فرنگی، ویژگی‌های مثل بریکس (میزان مواد محلول)، میزان نمک خوراکی، PH و .. است که بر اساس ‌آن‌ها می‌توان کیفیت رب گوجه فرنگی را ارزیابی کرد. استانداردهای رب گوجه فرنگی بر اساس...

ادامه مطلب
1402140214021402-خردادخرداد-پنج‌شنبهپنج‌شنبه