لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بلاگ

رب گوجه فرنگی و بازتاب کم نور

رب گوجه فرنگی و بازتاب کم نور از سطح آن

  |   رب گوجه فرنگی   |   بدون دیدگاه

آیا میدانید:

بازتاب کم نور از سطح رب از ویژگی های رب گوجه فرنگی مرغوب و باکیفیت است.

استفاده از نشاسته:

در فرآیند تولید خیلی از رب‌های گوچه فرنگی بی‌کیفیت برای کاهش هزینه‌های تولید از نشاسته استفاده می‌کنند. این موضوع باعث افزایش بازتاب نور از سطح رب می‌شود. بنابراین در صورتی که مشاهده کردید نور زیادی از سطح رب گوجه فرنگی بازتاب پیدا می‌کند باید بدانید که در این رب از نشاسته استفاده شده است و رب از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

1402140214021402-خردادخرداد-پنج‌شنبهپنج‌شنبه