لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی

واحد بازرگانی صنایع غذایی آرنوش  به عنوان قلب تپنده شركت، مأموريت دارد تا با شناخت و آگاهي از شرايط محيطي و محاطي، بازار مطمئن و سودمندي براي شركت ايجاد نموده و مسير رشد و توسعه را فراهم نمايد .

اين واحد مي‌بايست با توجه به پتانسيل‌هاي موجود، فرصت‌هاي كاري را شناسائي نموده و با تهيه و تدوين پيشنهادات و اسناد مناقصه، زمينه را براي عقد قراردادهاي كاري جديد و مشاركت‌هاي نو فراهم نمايد .

هدف :

هدف واحد بازرگانی صنایع غذایی آرنوش مدیریت کلیه اموری که به شناسایی ، نگهداری و توسعه مشتریان سودآور و اعتلای نام و نشان تجاری شرکت می انجامد ، می باشد.

واحد بازرگانی این شرکت از دو واحد مستقل (واحد توسعه بازار و واحد فروش) تشکیل شده است.

1402140214021402-شهریورشهریور-پنج‌شنبهپنج‌شنبه